میز کانتر: میزمنشی و میز کارگروهی

میز کانتر

می کانتر به میزی اطلاق میشود که علاوه بر سطح رویه میز که برای استفاده کاربر میباشد قسمتی به عنوان پیشخوان در جلو یا کنار میز تعبیه میشود که هم برای استفاده ارباب رجوع و هم برای حفاظت حریم میز کاربر کاربرد دارد

میز منشی

میز کانتر منشی

میز کانتر پذیرش

میز کانتر نگهبانی

اگر  میز کانتر و میز منشی  مطلوب شما در این لیست نیست نگران نباشید  یک تصویر از میز مد نظرتان را بدهید اگر امکان ساخت با تکنولوژی موجود ما را داشت تولید می کنیم

میز منشی و میز های کانتر بانکی تهران دکور _ آرفونی

 

workstationمیز های ترکیبی پارتیشن دار یا 

 

میز کارگروهی

میز های کارگروهی به میزی اطلاق میشود که بورت ترکیبی و با تعداد 3 تا 20 نفر بصورت ایستگاه کاری ترکیب میشود و با جدا کننده پارتیشن اداری از هم تفکیک میشود . میز کارگروهی برای شرکت های با تعداد نیروی زیاد و فضای کم کاربرد دارد