کیفیت , زمانبندی تحویل مناسب و خدمات پس از فروش سه ضلع موفقیت جهشی برند نوپای آرفونی میباشند . بدون تردید هیچ شرکتی نمیتواند به موفقیت برسد مگر آنکه بتواند هر سه آیتم فوق را رعایت کند . پاشنه آشیل شرکت های فعال در حوضه مبلمان و دکوراسیون اداری عدم تحویل به موقع سفارشات میباشد . از اینرو آرفونی با راه اندازی سیستم مدیریت یکپارچه فروش و پرورش روحیه تعهد و مسئولیت پذیری در کارکنان خود این باور را در مشتریان خود ایجاد کرده که تاریخ اعلامی ما در زمان قرارداد همان تاریخ تحویل خواهد بود