مبلمان اداری آرفونی >> میزهای مدیریت مدرن و کلاسیک

انواع میز مدیریت , میز اداری مدیریتی

مدل های 2016 میز مدیریت آرفونی

میز مدیریت مدرن 1

میز مدیریت مدرن 1

میز مدیریت مدرن 2

میز مدیریت مدرن 2

میز مدیریت پایه چوبی

میز مدیریت پایه چوبی

میز مدیریت مینیمال پایه فلزی

میز مدیریت مینیمال پایه فلزی

میز مدیریت آستیاژ

میز مدیریت آستیاژ

میز مدیریتی کاردو

میز مدیریتی کاردو

میز مدیریتی mdf

میز مدیریتی mdf

میز مدیریت با کنفرانس

میز مدیریت با کنفرانس

میز مدیریت , کارشناسی با کنفرانس

میز مدیریت , کارشناسی با کنفرانس

میز مدیریت مدل آلپ

میز مدیریت مدل آلپ

میز مدیریت کلاسیک

میز مدیریت کلاسیک

میز مدیریت رنگ و پولیش مینیمال

میز مدیریت رنگ و پولیش مینیمال

میز مدیریت شیشه ای

میز مدیریت شیشه ای

میز مدیریتی شیک و مدرن صفحه شیشه ای 1001

میز مدیریتی شیک و مدرن صفحه شیشه ای 1001

میز مدیریت مدل 1002

میز مدیریت مدل 1002

ست مبلمان مدیریتی مدرن و رنگ و پولیش

ست مبلمان مدیریتی مدرن و رنگ و پولیش

راهنمای خرید و استانداردهای میز مدیریت

میز مدیریت و میزهای اداری

انواع میز اداری مدیریتی

میزاداری مدیریتی


 

میز مدیریتی شیشه ای

میز اداری مدیریت ام دی اف

میز اداری مدیریت مدرن

میز اداری مدیریتی کلاسیک

میز اداری مدیریتی متالیک

میزهای اداری گروه مدیریت

ارگونومی میز های اداری و مدیریتی

 

میز اداری و میز مدیریتی بایست مطابق اصول ارگونومی بدن انسان طراحی و ساخته شود چرا  باعث می شود که ریسک آسیب به مدیریت و کارمند به حداقل برساند. این نوع طراحی میز مدیریت و میز اداری  باعث می شود که از خستگی مدیریت و همچنین پیامد های ساعات طولانی کار جلوگیری کند و این ویژگی حافظ سلامت مدیریت است. داشتن این خصیصه برای میز مدیریتی و میز اداری  این امکان را می دهد که بتوان انواع صندلی و تجهیزات استاندارد را برای میزی مدیریت تهیه کردمیز های اداری و مدیریتی مدرن و اختصاصی

طراحی این سری از میز های اداری و مدیریتی اختصاصی گروه آرافرم بوده و با تکنلوؤی خاص طراحی و اجرا می شودبرای تحویل میز های مدیریتی دیل 20 روز زمان لازم است و میز های  مدیریت زیربصورت رنگ و پولیش تولید می شوند

میز های مدیریت ام دی اف

میز مدیریت 13میز مدیریت ام دی اف -مدل 113

 میز مدیریت - مدل 22میز مدیریت و اداری – مدل 2210

 میز مدیریت mdfمیز مدیریتی اداری- مدل 11

  

میز مدیریت و معاونتمیز مدیریت- مدل 04

 میز مدیریت ام دی اف شیکمیز مدیریت اداری مدل 05

 


طرح های میز های مدیریت و کنفرانس الحاقی

میز مدیریت و کنفرانسمیز مدیریت مدل 113

 میز اداری مدیریت با کنفرانس- مدل 803میز اداری مدیریتی با کنفرانس الحاقی

 میز مدیریت اداری و میز کنفرانس اداریمیز مدیریت مدرن و میز کنفرانس

  

میز مدیریت با کنفرانسمیز مدیریت با کنفرانسمیز مدیریتی با کنفرانسمیز مدیریت با ست کنفرانس و کمد اداری

 
مدل های میز مدیریت مدرن خارجی

 


میز مدیریت 63میز مدیریت شیشه ای – 113

میز مدیریت - مدل 29میز مدیریت –  2280

میز مدیریت شیشه ایمیز مدیریت مدرن

 

میز مدیریت طرح راکمیز مدیریتی لوکس – طرح04

 
میز مدیریت شیکمیز مدیریتی آرفونی مدل 05

 

 

ست میز اداری و مدیریتی آلرا

ست میز مدیریتی زاگرس

ست میز مدیریتی البای

ست میزمدیریتی اورامان