نمایش یک نتیجه

منشی و واحد پذیرش هر سازمان، وظیفه پاسخ دهی به سوالات، ارائه اطلاعات به مشتری و سازماندهی قرارهای ملاقات و پاسخگویی به ارباب رجوع حضوری و تلفنی را بر عهدهدارد. میز کانتر می بایست دارای کشوهای زیاد و سطح وسیعی باشد و معمولا یک دفتر یادداشت، تلفن، رایانه و لوازم تحریر بر روی آن قرار می گیرد.

از دیگر نکات مهم در چینش میز منشی یا میز کانتر پذیرش این است که ارباب رجوع نتواند به اسناد موجود بر روی میز دسترسی داشته باشد. محل قرار گیری این نوع میز ادرای باید به گونه ای باشد که مشتری صرفا با متصدی در ارتباط باشد و هیچ ارتباطی با سایر کارکنان و فضای کاری ایشان نداشته و تنها توسط منشی به قسمتهای مختلف شرکت هدایت شود.