نمایش یک نتیجه

پارتیشن های تک قسمتی با پنل های دکوراتیو به پارتیشن هایی اتلاق می شود که دارای استراکچر آلومینیومی می باشد و پر کننده آن صرفا از انواع پنل های دکوراتیو تشکیل شده و از ارتفاع 100 تا 220 سانتی متر قابل اجرا می باشد .